ASIA PROJECT: မြန်မာ / Việt Nam

In 2016 we will be extending this exciting project to a set of Asian countries: Myanmar and Vietnam. This wave of the project is generously funded by PEDL and endorsed by the World Bank. The three analysts in charge of this wave are Tartar Tun (Myanmar) Thet Maung (Myanmar) and Vu To (Vietnam).

If you are one of the managers taking part, thank you! Please feel free to reach out to us with any comments, questions or concerns.

Message in Vietnamese
Dự án “Ownership Project” là dự án nghiên cứu của các trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Cambridge, Đại học Oxford và Đại học KInh tế Luân Đôn (Trung tâm nghiên cứu về hiệu suất kinh tế). Cùng với đó là sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới, Đại học Stanford và PEDL-CEPR nhằm tìm ra mối liên hệ giữa quyền sở hữu và quản lý với năng suất của các doanh nghiệp trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

Message in Burmese

Screen Shot 2016-05-04 at 09.57.44

 

PEDL_3

[minti_member img=”299″ name=”Thet Maung” role=”Research Analyst” skype=”os.tartar.tun” mail=”tartar.tun@ownershipsurvey.org”]Thet Naung Maung Maung is originally from Yangon, Myanmar and currently resides in London. He holds BEng (hons) Engineering Business management and studying part-time MSc Project Management.[/minti_member]
[minti_member img=”241″ name=”Tartar Tun” role=”Research Analyst” skype=”os.tartar.tun” mail=”tartar.tun@ownershipsurvey.org”]Tartar Tun was an analyst for the World Management Survey in 2014. He is originally from Myanmar and currently lives in London.[/minti_member]
[minti_member img=”303″ name=”Vu To” role=”Research Analyst” skype=”os.uyen.nguyen” mail=”uyen.nguyen@ownershipsurvey.org”]Vu was an analyst for the World Management Survey in 2014. He is originally from Vietnam and currently lives in London.

Vũ là một nghiên cứu viên người Việt vừa hoàn thành khoá học Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng, trường Queen Mary Luân Đôn. Năm 2014, Vũ đã tham gia vào dự án World Management Survey và sẽ tiếp tục đảm nhiệm dự án Ownership Survey (Việt Nam).[/minti_member]